Shëndeti vjen nga goja – Ushqehu shëndetshëm

Trajnimi i të rinjëve të vendeve rurale të Komunës së Prishtinës për rreziqet nga konsumimi i ushqimeve të shpejta, dhe dobia e të ushqyerit shëndetshëm

– Ligjeratat edukative janë mbajtur me datat 1 dhe 2 Nëntor 2017 në SHMU-t: “Ganimete Tërbeshi”-Llukare, “Teuta”-Grashtice, “Isa Boletini”-Busi, “Tefik Canga”-Koliq, “Ali Kelmendi”-Barilevë dhe “Shkëndia”-Hajvali

– Kampanjat me material edukativ në SHMU-t: “Ganimete Terbeshi”-Llukare, “Teuta”-Grashtice, “Isa Boletini”-Busi, “Tefik Canga”-Koliq,“Ali Kelmendi”-Barilevë dhe “Shkëndia”-Hajvali janë mbajtur me datat 27 dhe 28 dhjetor 2017