Trajnimi, këshillimi dhe sensibilizimi i të rinjve dhe të rejave të papunë afatgjatë, përfitues të skemave sociale të kategorisë së II për krijimin e mundësive për përfshirjen e tyre në tregun e punës