Trajnimi, këshillimi dhe sensibilizimi i të rinjëve të papunë afatgjatë dhe përfituesve të skemave sociale për krijimin e mundësive për përfshirjen në tregun e punës